ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนบ้านขามเปี้ย

บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล

(Visited 39 times, 1 visits today)