พช.บุ่งคล้า ร่วมต้อนรับและรับการประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ท้าทาย” เพื่อคัดเลือกเป็นหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ต้นแบบ”

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรพล ผาจวง พัฒน [...]
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมโครงการ”อบรมส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนอำเภอบุ่งคล้า”ประจำปี 2565

พช.บุ่งคล้า…ร่วมกิจกรรมโครงการ”อบรมส่งเสริม [...]
อ่านเพิ่มเติม

รับการตรวจติดตามผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนและกิจกรรม 5 ส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบุ่งคล้า

พช.บุ่งคล้า…รับการตรวจติดตามผลการดำเนินกิจกรรมพัฒ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บุ่งคล้า..ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน จากข้อมูลของ TPMAP สำหรับให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบุ่งคล้า ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บุ่งคล้า..มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพฯ

นายสุรพล ผาจวง พัฒนาการอำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าท [...]
อ่านเพิ่มเติม