นายสุรพล ผาจวง

พัฒนาการอำเภอบุ่งคล้า

นางสาวพิชชาภา คำมุงคุณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโคกกว้าง

นายอาณัฐ จันทรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองเดิ่น
รับผิดชอบตำบลบุ่งคล้า

(Visited 547 times, 1 visits today)