พช.บุ่งคล้า..มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพฯ

นายสุรพล ผาจวง พัฒนาการอำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบุ่งคล้า ,น.ส.จงกล จันทะคัต ผู้นำอช.ตำบลบุ่งคล้า และตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านหนองเดิ่นท่า ลงพื้นที่มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพฯ จำนวน 2 ราย รายละ 1,500 บาท ดังนี้

1.ดญ. รมิตา มากะฐิน บ้านหนองเดิ่นท่า หมู่ที่ 1 ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
2.ดช. รชต อาจฉกรรณ์ บ้านบุ่งคล้าทุ่ง หมู่ที่ 2 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)