นายสุรพล ผาจวง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบุ่งคล้า

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ