สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบุ่งคล้า

จังหวัดบึงกาฬ

นายสุรพล ผาจวง

พัฒนาการอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบุ่งคล้า

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน