@พช.บึงสามพัน : เดินหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

(#) ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์
🎗️หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั้งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน🎗️
28 ก.ค. 64 เวลา 14.00 น.
นายชาตรี นรทัด พัฒนาการอำเภอบึงสามพัน มอบหมายให้นายวโรตม์ โกบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายสรายุทธ ทองยอด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางวีระนุช รอดยี่หก และนางสาวทิพย์สุดา เจริญไทย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลพญาวัง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับตำบลพญาวัง ในการตรวจรับการขุดปรับพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lap Model For Quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ดำเนินการในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบฯ แปลงของนายสุรินทร์ วันทายนต์ พื้นที่ 3 ไร่ บ้านซับสำราญเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.บึงสามพัน ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์
(Visited 10 times, 1 visits today)