จัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองจิกสี ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

เข้าชม 123 ครั้ง

วัันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงนาราง พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองจิกสี     หมู่ที่ 9 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองจิกสี ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม ตามโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ภาคประชาชน ครั้งที่ 3  ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ออกตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่

 

(Visited 123 times, 1 visits today)