เปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ อำเภอบึงนาราง

เข้าชม 81 ครั้ง

วันที่ 5 ธันวาคม เวลา 09.30 น. อำเภอบึงนาราง ทำพิธีเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการ และพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้าได้มีพื้นที่ค้าขาย ตลาดชุมชนคนบึงนาราง หมู่ที่ 10 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดย นายโอฬาร ธนสัญชัย นายอำเภอบึงนาราง เป็นประธาน มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 30 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 81 times, 1 visits today)