การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561

เข้าชม 42 ครั้ง

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00. น. นางเฉลิมวงศ์ ลำพุทธา พัฒนาการอำเภอบึงนาราง และนายธนวัตน์ สุจิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561 ณ หอประชุมอำเภอบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

(Visited 42 times, 1 visits today)