ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2565

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน วันค [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยืนยันยอดลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน รายโครงการ

จัดประชุมขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยืนยันย [...]
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565

นายประดิษฐ์ สะเลิศรัมย์ พัฒนาการอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้ว [...]
อ่านเพิ่มเติม

สนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพ โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้คลายทุกข์ผู้ยากไร้ (ระยะ ๒)

สนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพ ตามโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได [...]
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม ฝึกทักษะอาชีพให้ครัวเรือนฯ โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้คลายทุกข์ผู้ยากไร้ (ระยะที่ 2)

ดำเนินโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้คลายทุกข์ผู้ยากไร้ (ร [...]
อ่านเพิ่มเติม

ติดตามการส่งมอบวัสดุในการซ่อมแซมบ้าน/ที่พักอาศัย ของครัวเรือนยากจน ตามเป้าหมายโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้คลายทุกข์ผู้ยากไร้(ระยะที่2)

ติดตามการส่งมอบวัสดุในการซ่อมแซมบ้าน/ที่พักอาศัย ของครั [...]
อ่านเพิ่มเติม

ติดตามการก่อสร้างบ้านครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

ติดตามการก่อสร้างบ้านครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามโครงการขจ [...]
อ่านเพิ่มเติม