ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำในการชำระเงิน แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้ [...]
อ่านเพิ่มเติม