วิทยากรโครงการพัฒนาทายาทเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร SMAEs ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

#ทำไมต้องรู้จักการตลาดเบื้องต้น โดยหลัก 4 p และการเชื่อ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

#หนึ่งครัวเรือนหนึ่งสัญญาแก้ปัญหาหนึ้ชุมชน ประชุมเชิงปฏ [...]
อ่านเพิ่มเติม

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สตรี อสม เกษตรกร บึงโขงหลง : ร่วมต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สตรี อสม เกษตรกร บึงโขงหลง : ร่วมต้อน [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บึงโขงหลง และ คณะกรรมการพัฒนาสตรีร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง : เข้าร่วมกิจกร [...]
อ่านเพิ่มเติม