การประกวดผ้าลายพระราชทาน ” ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ให้คำแนะนำ และชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดผ้าลายพระราชทาน ” ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” แก่กลุ่มทอผ้าไหม ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โดยให้กำลังใจแก่กลุ่มทอผ้า ในการออกแบบลวดลายที่สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ และให้คำแนะนำการใช้สีธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ยังได้มีการให้คำแนะนำในการเขียนเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (Storytelling) และการจัดทำบรรจุภัณฑ์เพื่อให้กลุ่มทอผ้าได้เกิดแนวคิดในการออกแบบลวดลายและเรื่องราวของผลงานที่จะส่งเข้าประกวดฯ

(Visited 8 times, 1 visits today)