โครงการยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 178 ครั้ง

นายสมจิตร สายชมภู พอ.บัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน แกนนำครอบครัวพัฒนาจำนวน 40 ครัวเรือน ศึกษาดูงานตามโครงการยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯที่บ้านหนองหอย อ.พระทองคำ และบ้านหนองเครือชุดพัฒนา อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

(Visited 178 times, 1 visits today)