โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

เข้าชม 386 ครั้ง

29 มิถุนายน 2560 นายสมจิตร สายชมภู พัฒนการอำเภอบัวใหญ่ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองไข่ผำ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 386 times, 1 visits today)