ประชุมประเมินผลการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพตามมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2560 ณ

เข้าชม 42 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานคณะอนุกรรมการระดับอำเภอ ประชุมประเมินผลการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพตามมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ ชั้น 2 จังหวัดนครราชสีมา มีผู้นำสัมมาชีพสมัครเข้ารับการประเมินทั้งสิน 9 ราย โดยมีสัมมยมีผู้นำสัมมาชีพดีเด่นคือ นายคำภู พลราช ผุ้นำสัมมาชีพ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 ตำบลด่านช้าง มีความเชียวชายในการปลุกถั่วผักยาวโดยไม่ต้องรดน้ำตลอดอายุการปลูก และให้ผลผลิตได้มากและเป็นที่ต้องการของตลาด

รายชื่อผู้สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ปี 2560

(Visited 42 times, 1 visits today)