ประชุมติดตาม โครงการ (กข.คจ.)

เข้าชม 33 ครั้ง

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ประชุมติดตามการดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อำเภอบัวใหญ่ ณ ห้องประชุมอำเภอบัวใหญ่ ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 33 times, 1 visits today)