ฐานข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

เข้าชม 9 ครั้ง

ฐานข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จำนวน 36 หมู่บ้าน ดังนี้

(Visited 9 times, 1 visits today)