ศจพ.อ.บัวใหญ่ ผนึกกำลังเครือข่ายภาคีการพัฒนา ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ตามนโยบายการขจัดความยากจนฯ แบบพุ่งเป้า “โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรฯ ช่วยได้ 1300” ด้วยกิจกรรม “ผ้าป่าแก้จนคนบัวใหญ่”