พช.โคราช ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวันอย่างยั่งยืนฯ “โคราชไม่จน ผู้ว่าฯ วิเชียรช่วยได้ 1300” ครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ปี 2565 ในพื้นที่ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่