อำเภอบัวใหญ่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ​ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร​ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ​ 5 ธันวาคม​ 2564