ศจพ.อ.บัวใหญ่ เดินหน้านโยบายการขจัดความยากจนฯ แบบพุ่งเป้า “โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรฯ ช่วยได้ 1300”

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
🕘 เวลา 09.00 น.
🔹นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอบัวใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบลด่านช้าง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนผู้เปราะบาง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลด่านช้าง จำนวน 1 ครัวเรือน โดยกิ่งกาชาดอำเภอบัวใหญ่ได้สนับสนุนถุงยังชีพสำหรับมอบและเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ในมิติต่าง ๆ
▶️ ณ พื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านตะคร้อ ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน
🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 5 times, 1 visits today)