พช. บัวใหญ่ ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
🕘 เวลา 08.30 น.
🔹 นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านโนนกระพี้ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ โดยได้มอบนโยบายในการดำเนินกิจกรรมฯ และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อขยายผลการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้สามารถเป็นกลขับเคลื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป
▶️ ณ ศาลาวัดบ้านโนนกระพี้ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน
🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 8 times, 1 visits today)