อ. บัวใหญ่ ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
🕘 เวลา 09.00 น.
🎊 นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยได้แจ้งข้อราชการ ข้อสั่งการ และนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
✨ ในการนี้ นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย พร้อมชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ในงานพัฒนาชุมชน เช่น การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565 การดำเนินงานกองทุน กข.คจ. และประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” เป็นต้น
▶️ ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน
🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 4 times, 1 visits today)