พช. บัวใหญ่ ร่วมกิจกรรมประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
🕘 เวลา 09.00 น.
🔹 นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ นางกนกรัชต์ วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พ.ต.อ.ธัชพล ส่องแสง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบัวใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอบัวใหญ่ นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ คณะครู นักเรียนโรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบัวใหญ่ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบุไทย และได้รับความเมตตาจากพระอธิการรักชัยโพธิสาโล เจ้าอาวาสวัดบุไทย ร่วมให้การต้อนรับคณะประเมินกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พร้อมด้วยนายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา และคณะกรรมการประเมินกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการฯ โดยดำเนินการประเมินการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
🔹 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบุไทย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้นำเสนอการแสดงพื้นถิ่น จากศิลปินพื้นบ้าน นายสวรรค์ ตลับทอง ในการแสดง ชุด “ลำกลอนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบุไทย” และนายประวัติ บุญคำมูล ประธานคณะกรรมการฯ ได้นำเสนอการดำเนินงานตาม 10 ขั้นตอนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงสร้างคณะกรรมการฯ และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบุไทย ระเบียบข้อบังคับ กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็ง การบริหารจัดการเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน รางวัล/ผลงานที่ได้รับต่างๆ และนำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน
▶️ ณ ศาลาประชาคมบ้านบุไทย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน
🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 4 times, 1 visits today)