พช. บัวใหญ่ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

เข้าชม 7 ครั้ง

🗓 วันที่ 27 มิถุนายน 2565
🕘 เวลา 09.00 น.
🔹 นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบุไทย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง ได้ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนี้
1. ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. นายประวัติ บุญคำมูล ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบุไทย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง รับมอบเกียรติบัตรกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น
▶️ ณ ฮอลล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน
🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 7 times, 1 visits today)