พช.โคราช เตรียมความพร้อมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น

เข้าชม 4 ครั้ง

🗓 วันที่ 23 มิถุนายน 2565
🕘 เวลา 14.30 น.
🎊 นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทีมงาน ได้มาตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบุไทย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งเตรียมพร้อมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการฯ และการจัดนิทรรศการเนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปี 2565
✨ ในการนี้ นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน นำโดยนายประวัติ บุญคำมูล ประธานกองทุนฯ ได้ให้การต้อนรับและร่วมกันวางแผนกิจกรรมดังกล่าว
▶️ ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบุไทย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน
🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 4 times, 1 visits today)