พช.บัวใหญ่ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน

เข้าชม 7 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

✨ พช.บัวใหญ่ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน ✨

🗓 วันที่ 14 มิถุนายน 2565
🎊 นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน และเผยแพร่ สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ กลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป ดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน พร้อมแนะนำการใช้งานเมนูต่าง ๆ เช่น การให้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก โดยใช้แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน เป็นต้น
✨ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI

📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 7 times, 1 visits today)