✨ พช.บัวใหญ่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไผ่เพิ่มพื้นที่สีเขียวอำเภอบัวใหญ่ ✨

เข้าชม 9 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

✨ พช.บัวใหญ่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไผ่เพิ่มพื้นที่สีเขียวอำเภอบัวใหญ่ ✨

🗓 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
🎊 นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไผ่เพิ่มพื้นที่สีเขียวอำเภอบัวใหญ่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลกุดจอก ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดย นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วย นายมงคลชยทัต โกมล พัฒนากรประจำตำบลกุดจอก ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
✨ ณ สระหนองหว้า บ้านดอนแร้ง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI

📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 9 times, 1 visits today)