🎉 ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น

เข้าชม 15 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

🎉 ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น

🗓 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
🕘 เวลา 11.00 น.
🎊 นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 ได้มาตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบุไทย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
✨ ในการนี้ นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน นำโดยนายประวัติ บุญคำมูล ประธานกองทุนฯ ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน
▶️ ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบุไทย หมู่ที่ 8 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 15 times, 1 visits today)