🎉 อ. บัวใหญ่ ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

เข้าชม 13 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

🎉 อ. บัวใหญ่ ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

🗓 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
🕘 เวลา 09.30 น.
🎊 นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยได้แจ้งข้อราชการ ข้อสั่งการ และนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และได้มอบเกียรติบัตรให้แก่กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
1. มอบเกียรติบัตรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ ได้รับรางวัลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบจังหวัดนครราชสีมา
2. มอบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบุไทย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ “การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565”
✨ ในการนี้ นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย พร้อมชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ในงานพัฒนาชุมชน เช่น การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565 และประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” เป็นต้น
▶️ ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 13 times, 1 visits today)