✨ อ. บัวใหญ่ ร่วม “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ✨

เข้าชม 9 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

✨ อ. บัวใหญ่ ร่วม “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ✨

🎊 อำเภอบัวใหญ่ ขอเชิญชวนส่วนราชการ กลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไปสวมใส่ผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ ให้รายได้กระจายสู่ชุมชน ตามมาตรการเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
🎊 วันอังคาร : แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
🎊 วันพฤหัสบดี : แต่งกายด้วยผ้าไทยลายพระราชทาน (ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ/ลายขิดนารีรัตนราชกัญญา) โดยประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้เชิญชวนให้ร่วมสานต่อพระปณิธานและน้อมนำแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทย และขยายผลให้เห็นเป็นรูปธรรม
🎊 วันศุกร์ : แต่งกายด้วยผ้าไทยสีฟ้าตลอดทั้งปี เพื่อถวายความจงรักภักดี และส่งเสริมการใช้ผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

🔹 อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI

📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 9 times, 1 visits today)