✨อ. บัวใหญ่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ✨

เข้าชม 11 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

✨อ. บัวใหญ่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ✨

🗓 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
🕘 เวลา 09.00 น.
🔹 นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอและคณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบัวใหญ่ (ศป.ปส.อ.บญ) และคณะกรรมการรักษา ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอบัวใหญ่ ประจำเดือนประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยได้แจ้งข้อราชการ ข้อสั่งการ และนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
✨ ในการนี้ นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
▶️ ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 11 times, 1 visits today)