✨ อ. บัวใหญ่ มอบเงินทุนช่วยเหลือเด็กฯ ✨

เข้าชม 16 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

✨ อ. บัวใหญ่ มอบเงินทุนช่วยเหลือเด็กฯ ✨

🗓 วันที่ 27 เมษายน 2565
🕘 เวลา 10.00 น.
🔹 นายศักรินทร์ เสมหิรัญนายอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยนางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ ดำเนินการมอบเงินทุนช่วยเหลือเด็ก ซึ่งเป็นทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
▶️ ณ ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 16 times, 1 visits today)