✨ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบุไทย รับมอบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ “การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565” ✨

เข้าชม 22 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

✨ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบุไทย รับมอบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ “การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565” ✨

🗓 วันที่ 28 เมษายน 2565
🕘 เวลา 09.30 น.
💐 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบประกาศเกียรติคุณให้กองทุนแม่ของแผ่นบ้านบุไทย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ “การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565” โดยมีนายประวัติ บุญคำมูล ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบุไทย เป็นผู้รับมอบ
🎊 อำเภอบัวใหญ่ โดย นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมแสดงความยินดีกับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ด้วย
✨ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 22 times, 1 visits today)