✨ อ.บัวใหญ่ เตรียมความพร้อมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ✨

เข้าชม 5 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

✨ อ.บัวใหญ่ เตรียมความพร้อมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ✨

🗓 วันที่ 18 เมษายน 2565
🕣 เวลา 14.00 น.
🔶 นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ตำรวจ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลห้วยยาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน โดยให้เกิดการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน ให้คำแนะนำ และสนับสนุนข้อมูลประกอบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
▶️ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านบุไทย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI

📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 5 times, 1 visits today)