✨ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบันทึกข้อมูล TPMAP ✨

เข้าชม 4 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

✨ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบันทึกข้อมูล TPMAP ✨

🗓 วันที่ 19 เมษายน 2565
🕣 เวลา 09.30 น.
🔶 นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบันทึกข้อมูล TPMAP ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ เป็นไปตามแนวทาง ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาที่กำหนด
▶️ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI

📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 4 times, 1 visits today)