✨ พช. บัวใหญ่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ✨

เข้าชม 5 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

✨ พช. บัวใหญ่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ✨

🗓 วันที่ 12 เมษายน 2565
🕘 เวลา 09.30 น.
🔹 นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ ร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นช่องทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex มีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ โดยการประชุมได้มีการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ พร้อมตอบข้อคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆในประเด็นเพิ่มเติมของผู้เข้าร่วมประชุม ช่วยให้เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
▶️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 5 times, 1 visits today)