✨ พช.บัวใหญ่ ติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ✨

เข้าชม 3 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

✨ พช.บัวใหญ่ ติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ✨

🗓 วันที่ 4 เมษายน 2565
🕘 เวลา 09.30 น.
🌱 นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ติดตาม และสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้คำแนะนำการจัดเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลใน Application, ในเว็บไซต์ EBMN และใน Window Application สำหรับคอมพิวเตอร์ PC/โน๊ตบุ้ค เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนทุกครัวเรือนตามเป้าหมายหมู่บ้าน/ชุมชนที่กำหนด สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกระดับ
➡️ ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI

📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 3 times, 1 visits today)