✨ พช.บัวใหญ่ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำ อช. ✨

เข้าชม 5 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

✨ พช.บัวใหญ่ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำ อช. ✨

🗓 วันที่ 4 เมษายน 2565
🕣 เวลา 09.00 น.
🔷 นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอบัวใหญ่ เพื่อขับเคลื่อน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของผู้นำ อช. ร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานต่อไป ร่วมกับผู้นำ อช. จำนวน 20 คน
▶️ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ (ชั้น 2) อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI

📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 5 times, 1 visits today)