✨ พช.บัวใหญ่ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา” ✨

เข้าชม 1 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

✨ พช.บัวใหญ่ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา” ✨

🗓 วันที่ 31 มีนาคม 2565
🕘 เวลา 11.30 น.
🌱 นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับบุคลากรจากกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา” สำหรับแปลงของนางสุมาลี ไทยแท้ หมู่ที่ 9 บ้านโนนกระพี้ ตำบลโนนทองหลาง ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ แบบมาตรฐานสัดส่วน 1 : 1 ดินร่วนปนทราย เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบแปลนที่กำหนด
✨ ณ บ้านโนนกระพี้ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI

📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 1 times, 1 visits today)