✨ อ.บัวใหญ่ จัดงานประเพณีงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี และประเพณีบัวไหม บัวใหญ่ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565 ✨

เข้าชม 30 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

✨ อ.บัวใหญ่ จัดงานประเพณีงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี และประเพณีบัวไหม บัวใหญ่ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565 ✨

🗓 วันที่ 28 มีนาคม 2565
🌱 อำเภอบัวใหญ่ จัดงานประเพณีงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี และประเพณีบัวไหม บัวใหญ่ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 24 – 28 มีนาคม 2565 รวมระยะเวลา 5 วัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่น การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง และเสริมสร้างความรักและความสามัคคีของประชาชน
🌱 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ โดย นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ ได้รับมอบหมายในการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระหว่างวันที่ 24 – 28 มีนาคม 2565
2. การประกวดผ้าไหม ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยมีผ้าไหมที่เข้าประกวด จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าไหมหางกระรอก และผ้าไหมหมี่ข้อ
3. การแข่งขันสาวไหมลีลา ในวันที่ 25 มีนาคม 2565
4. การเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมการกุศล ในวันที่ 25 มีนาคม 2565
✨ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสระใหญ่ ถนนนิเวศรัตน์ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI

📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 30 times, 1 visits today)