✨ อ.บัวใหญ่ อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “พัฒนาวิถีชีวิตสู่ ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” ✨

เข้าชม 2 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

✨ อ.บัวใหญ่ อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “พัฒนาวิถีชีวิตสู่ ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” ✨

🗓 วันที่ 8 ธันวาคม 2564
🕦 เวลา 08.30 น.
🍀 จังหวัดนครราชสีมา โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา จัดกิจกรรมฝึกอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบการประชุม Zoom Cloud Meetings
🌳 นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 25 คน ประกอบด้วย ผู้แทนครัวเรือนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ “โคก หนอง นา” จำนวน 12 คน ผู้นำชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 12 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 1 คน เข้าร่วมรับการฝึกอบรมดังกล่าวด้วย โดยกำหนดดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2564 ระยะเวลา 5 วัน โดยวันที่ 3 ของการอบรม มีเนื้อหาวิชา ได้แก่ เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ฐานคนรักษ์สุขภาพ ฐานคนมีน้ำยา และฐานคนรักษ์แม่ธรณี เป็นต้น ต่อด้วยกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี การลงแปลงตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ (10 ขั้นตอน) พร้อมกับการตรวจแปลง และสรุปบทเรียน
▶️ ณ แปลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย นายทัศนีย์ จิตรนอก หมู่ที่ 12 บ้านหนองไผ่งาม ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership

📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 2 times, 1 visits today)