🎉 อ. บัวใหญ่ ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2564

เข้าชม 5 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

🎉 อ. บัวใหญ่ ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2564

🗓 วันที่ 2 ธันวาคม 2564
🕘 เวลา 09.00 น.
🎊 นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2564 (ครั้งที่ 12/2564) โดยได้แจ้งข้อราชการ ข้อสั่งการ และนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตำบลละ 1 ราย จำนวน 10 คน เพื่อสร้างเครือข่ายในการขยายผลเมล็ดพันธุ์จากเมล็ดพันธุ์พระราชทาน
✨ ในการนี้ นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ซึ่งได้ชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ในงานพัฒนาชุมชน
▶️ ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 5 times, 1 visits today)