✨ อ.บัวใหญ่ อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “พัฒนาวิถีชีวิตสู่ ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” ✨

เข้าชม 5 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

✨ อ.บัวใหญ่ อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “พัฒนาวิถีชีวิตสู่ ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” ✨

🗓 วันที่ 6 ธันวาคม 2564
🕦 เวลา 08.30 น.
🍀 จังหวัดนครราชสีมา โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา จัดกิจกรรมฝึกอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบการประชุม Zoom Cloud Meetings
🌳 นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางวิลาวรรณ บำรุงกลาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามและสังเกตการณ์การฝึกอบรมดังกล่าวที่จุดดำเนินการอำเภอบัวใหญ่ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ โดย นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 25 คน ประกอบด้วย ผู้แทนครัวเรือนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ “โคก หนอง นา” จำนวน 12 คน ผู้นำชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 12 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 1 คน เข้าร่วมรับการฝึกอบรมดังกล่าวด้วย โดยกำหนดดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2564 ระยะเวลา 5 วัน
▶️ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ (ชั้น 2) อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership

📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 5 times, 1 visits today)