✨ สพอ.บัวใหญ่ Kick off เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ✨

เข้าชม 12 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

✨ สพอ.บัวใหญ่ Kick off เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ✨

🗓 วันที่ 5 ธันวาคม 2564
🕦 เวลา 10.30 น.
🍀 นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยมีนางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และจิตอาสา ดำเนินกิจกรรม Kick off ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการจัดตั้งศูนย์จิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน ในรูปแบบของผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดแหล่งบ่มเพาะทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ แหล่งเรียนรู้งานพัฒนาชุมชน และเป็นที่พึ่งต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้่
1. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. นายถาวร ใสสะรัง ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน
3. นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่กล่าวเปิด และทำพิธีเปิดป้าย
4. ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนมอบเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านให้ประธานในพิธีเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป
5. กิจกรรมปลูกไม้ ได้แก่ มะกรูด และมะนาว
6. กิจกรรมสาธิตการตัดแต่งตอนกิ่งขยายพันธ์ุไม้ การทำน้ำหมักชีวภาพ และการพับดอกไม้จากใบเตย
▶️ ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลด่านช้าง โดยนายถาวร ใสสะรัง บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 12 times, 1 visits today)