✨ อ.บัวใหญ่ ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ✨

เข้าชม 6 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

✨ อ.บัวใหญ่ ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ✨

🗓 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
🕣 เวลา 08.30 น.
🎊 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบนโยบายตามแผนงานและแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ
💫 ในการนี้ นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้
▶️ 1. การดำเนินงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565
▶️ 2. แนวทางการดำเนินโครงการ กข.คจ. และวิเคราะห์การดำเนินงานในสถานการณ์ปัจจุบัน
▶️ 3. แนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
▶️ 4. แนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
▶️ 5. แนวทางการดำเนินงานพัฒนาทุนตามแนวพระราชดำริ
📍ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 6 times, 1 visits today)