✨ อ.บัวใหญ่ ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาผ้าเอกลักษณ์อำเภอบัวใหญ่ ✨

เข้าชม 29 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

✨ อ.บัวใหญ่ ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาผ้าเอกลักษณ์อำเภอบัวใหญ่ ✨

🗓 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
🕜 เวลา 13.30 น.
🎊 นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานดำเนินการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาผ้าเอกลักษณ์อำเภอบัวใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อำเภอบัวใหญ่มีลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอ และสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยมีประเด็นในการประชุม ดังนี้
▶️ 1. เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาผ้าลายเอกลักษณ์ของอำเภอบัวใหญ่
▶️ 2. จัดทำแผนการพัฒนาผ้าลายเอกลักษณ์ของอำเภอบัวใหญ่
💫 โดยมีนางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ ศ.ดร.อนุจิตร ชิณสาร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฎนครราชสีมา และทีมงาน นายศักดิ์ชาย บุญญานุสิทธิ์ นายกสมาคมไหมไทยนครราชสีมา นายธงชัย พันธุ์สง่า ผู้แทนห้องเสื้อดีเทล นางจิตรา เจษฎาจินต์ อดีตพัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ นางอำพร ขวัญนอน ประธานเครือข่าย OTOP อ.บัวใหญ่ คณะกรรมการเครือข่าย OTOP อ.บัวใหญ่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้า อ.บัวใหญ่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
💐 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ (ชั้น 2) อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 29 times, 1 visits today)