✨ พช. บัวใหญ่ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีอำเภอบัวใหญ่ ประจำปี 2564 ✨

เข้าชม 12 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

✨ พช. บัวใหญ่ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีอำเภอบัวใหญ่ ประจำปี 2564 ✨

🗓 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
🕘 เวลา 09.00 น.
🎊 นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ และนางกฤษณา เสมหิรัญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีอำเภอบัวใหญ่ ปี 2564
🔹 ในการนี้ นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
▶️ ณ วัดบ้านดอนชุมช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 12 times, 1 visits today)