🎉 อ. บัวใหญ่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

เข้าชม 4 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

🎉 อ. บัวใหญ่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

🎉 อ. บัวใหญ่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

🗓 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
🕘 เวลา 09.00 น.
🎊 นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอและคณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบัวใหญ่ (ศป.ปส.อ.บญ) และคณะกรรมการรักษา ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอบัวใหญ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ครั้งที่ 11/2564) โดยได้แจ้งข้อราชการ ข้อสั่งการ และนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
✨ ในการนี้ นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ ได้รายงานตัวในที่ประชุมในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งย้ายให้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ และเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย
▶️ ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 4 times, 1 visits today)