✨ พช.โคราช ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ✨

เข้าชม 10 ครั้ง

📍 พช. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

✨ พช.โคราช ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ✨

🗓 วันที่ 29 ตุลาคม 2564
🕘 เวลา 09.00 น.
🌳 นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมซักซ้อม ทำความเข้าใจ และลงพื้นที่เตรียมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จำนวน 12 แปลง แบ่งเป็นโคก หนอง นา ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 5 แปลง และขนาดพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 7 แปลง
💫ในการนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน และครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 12 ครัวเรือน ในพื้นที่ 8 ตำบล ของอำเภอบัวใหญ่ ประกอบด้วย ตำบลบัวใหญ่ ตำบลโนนทองหลาง ตำบลกุดจอก ตำบลห้วยยาง หนองบัวสะอาด ตำบลขุนทอง ตำบลด่านช้าง และตำบลดอนตะหนิน ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย
▶️ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ (ชั้น 2) จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 10 times, 1 visits today)